НАЧАЛО ПРЕСЦЕНТЪР Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правила за поведение в съда и съдебната зала Печат

 

С малки изключения, всички съдебни заседания са публични. Съдът може да разпореди делото или конкретни части от него да се гледат при закрити врата, когато може да се накърни обществения интерес или делото се отнася до интимния живот на страните. В такъв случай в съдебната зала се допускат само страните, техните пълномощници, вещите лица и свидетелите.

  • Заседанията се водят от председателя на състава. Неговите разпореждания относно поведението по време на съдебния процес са задължителни за страните и гражданите.

  • Председателят може да отстрани от залата лицата, които не спазват неговите разпореждания.

  • От информационното табло в съда всеки гражданин може да получи информация за насрочените за разглеждане за деня дела - номер на залата и час на заседанието.

  • Гражданите следва да заемат място си в залата преди започване на заседанието.

  • Влизането в залата след неговото начало е неуважение към съда. Информация за определено дело страните могат да получат в деловодството на съда.

  • Израз на неуважение е влизането в съдебната палата с неприлично облекло, в нетрезво състояние и демонстриране на агресивно или скандално поведение.

  • Тютюнопушенето в съдебната палата е забранено, освен на разрешените за това места.

  • В съдебната палата мобилните телефони следва да се изключват. Забранено е използването им в съдебната зала.

Последна промяна от Петък, 14 Ноември 2008г. 20:01ч.