НАЧАЛО ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА Е-ПРАВОСЪДИЕ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ Печат

ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

 

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

АКО ПРИТЕЖАВАТЕ ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС, НЕ СТЕ ОСЪЖДАН И СТЕ РОДЕН В БЪЛГАРИЯ, В ТОЗИ ПОРТАЛ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДА ПОЛУЧИТЕ ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА

В ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА С ПОМОЩТА НА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА, ПРЕДОСТАВЕНИ ВИ ОТ СЪОТВЕТНИЯ СЪД, ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВЛЕЗЕТЕ И ДА ВИДИТЕ ДВИЖЕНИЕТО ПО ВАШЕТО ДЕЛО

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП И ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ