НАЧАЛО
УКАЗАНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ Печат

Съдебните актове, постановени от Районен съд Момчилград, се публикуват на основание чл. 64 от Закона за съдебната власт, при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

Достъпът до публикуваните съдебни актове на Интернет страницата на Районен съд гр.Момчилград се осъществява по следния начин:

От секция „Съдебни актове” или от горното меню на интернет страницата се избира рубрика „Деловодна система”. В отворения прозорец се избира „Свършени съдебни дела”. След това се избира връзка към месеца, през който е приключило търсеното дело. Чрез мишката се позиционира върху „Натиснете тук за преглед на записите”.  В отворената таблица се изпълнява клавиатурна комбинация Ctr+F и се изписва номера на търсеното дело.

 

Последна промяна от Сряда, 03 Ноември 2010г. 18:24ч.