НАЧАЛО
Добре дошли в официалната страница на Районен съд - Момчилград!
 
Нашата цел е да Ви предоставим непрекъснат и лесен достъп до информация за нашия съд и всички услуги, от които имате нужда.
 
Ние се надяваме, че тази интернет страница ще бъде ценен източник на информация за Вас, независимо дали ще използвате услугите на съда или имате въпроси, свързани с работата на съдебната администрация.
 
На нашата интернет страница ще намерите информация за състава, структурата и дейността на Районен съд - Момчилград, графици на заседанията и справки за движението на делата в него. Ще се изнасят обяви за конкурси, правила и начин на подбор за свободни длъжности и незаети работни места. Ще намерите също така и точните адреси, телефони, е-пощи и банкови сметки на съда. Публикувани са различни образци и формуляри в електронен вид, а също и данни за контакти с други съдилища и съдебни организации.
 
Искрено се надяваме страницата ни да бъде полезна за вас и да допринесе за информираност на гражданите и прозрачност за работата на съда.


СТАНОВИЩЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ и стенографски протокол от проведената дискусия по предложенията за изменение на Закона за съдебната власт, проведена на 19.06.2015г. в зала №1 на Апелативен съд гр.Пловдив, може да разгледате 


Съдебните актове, постановени от Районен съд Момчилград, се публикуват на основание чл. 64 от Закона за съдебната власт, при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.


КРАТКИ УКАЗАНИЯ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ може да разгледате 

ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА може да разгледате 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА може да разгледате 

Ако желаете директен достъп до секцията с публикувани съдебни актове натиснете 
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове на Районен съд Момчилград на централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове /ЦУБИПСА/

                                                               

Последна промяна от Четвъртък, 28 Март 2019г. 13:00ч.